Activiteiten

Digitale inclusie in de federale overheid

In deze achtste editie van onze lunchtalk belichten we het onderwerp van digitale inclusie.

Werken aan digitale inclusie is het waarborgen van de toegang tot en het begrip van noodzakelijke onlinediensten voor de gehele bevolking, rekening houdend met haar diversiteit.

Digitale inclusie stelt iedereen in staat ten volle te profiteren van de mogelijkheden die digitale technologie biedt en deze te gebruiken als hefboom voor sociale en economische inclusie.

Onze eerste spreker is Lucie Barthlen, business designer at FOD BOSA. Zij leidde een eerste onderzoek om een beter inzicht te krijgen in de uitdagingen op het gebied van digitale inclusie en om paden te verkennen waar actie kan worden ondernomen in de federale overheidscontext.

Bernadette Vandeputte is Voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg van West-Vlaanderen en lid van het College van Hoven & Rechtbanken. Zij licht vervolgens toe hoe digitale inclusie een cruciale rol speelt in het project "JustNew". In 2020 voerde het College van de hoven en rechtbanken, in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting, een onderzoek uit bij burgers, bedrijven en juridische beroepen. Dit onderzoek ondersteunt de transformatie naar de digitale justitie van morgen die transparant, intuïtief en inclusief zal zijn.

Lunchtalk

Speaker(s)

Lucie Barthlen & Bernadette Vandeputte
FOD BOSA & College van Hoven & Rechtbanken

Publicatiedatum

Deze pagina delen