Cases

Aan de slag met design thinking

Design thinking is cruciaal voor een wendbare overheid die de burger centraal plaatst. Het netwerk Digital Open voorziet online leermateriaal om je te helpen bij het opbouwen van de competenties die design thinking kenmerken en zelf aan de slag te gaan met de bijhorende tools.

De dubbele diamant: weet jij wat het is? En zo ja, zou je er zelf binnen je team mee aan de slag kunnen gaan? Op beide vragen vind je een antwoord in onderstaande introductievideo. Onze coaches lichten toe wat design thinking precies is en waarom het ook voor jouw organisatie bepalend kan zijn. 

Design thinking helpt je innovatieve oplossingen te vinden die voor zowel de gebruiker als de organisatie zinvol zijn.
Lason Foscolos
Digital Open network manager

Design thinking: de theorie

Om design thinking op een succesvolle manier toe te passen in een overheidscontext, doe je er goed aan om rekening te houden met de basispilaren.  

In het Digital Playbook bieden we de volgende tools aan die een weerspiegeling zijn van deze pilaren: 

  • Gebruikersonderzoek of user research 
  • Stakeholder management 
  • Ideation 
  • Prototyping 
  • Inclusief ontwerpen 

In wat volgt gaan we dieper in op deze verschillende tools en leggen we aan de hand van video’s uit hoe je ze binnen jouw werking kan gebruiken.

User research: Hoe kan ik de noden van mijn gebruikers beter begrijpen?

Wanneer je aan design thinking doet, is het cruciaal om empathie op te brengen voor je gebruiker. Dat kan een burger, een bedrijf of een interne medewerker zijn. De tool die je daarvoor gebruikt, is user research. User research is geen fase, maar een doorlopende activiteit die je helpt om je buikgevoel te toetsen aan de realiteit.

Melding die toont dat de User research series binnenkort beschikbaar is.

Stakeholder management: Hoe betrek ik alle stakeholders bij mijn project?

Door stakeholders bij je project te betrekken, verminder je het risico op onverwachte of ongewenste gevolgen na het nemen van beslissingen. Zo staat iedereen achter het resultaat van je project. Voor design thinking is ook dit een essentieel element.

Ideation: Hoe kom ik tot vernieuwende ideeën?  

Het volgende belangrijke onderdeel van design thinking is ideation. Ideation veronderstelt dat je out-of-the-box durft te denken. Ideation vergt een goede voorbereiding, duidelijke regels en een kader om prioriteiten te bepalen.  

Prototyping: Hoe kan ik zeker zijn dat een idee werkt? 

Je idee concreet maken aan de hand van een prototype dat je vervolgens kan testen en verbeteren, dat is prototyping. Het is een handige techniek binnen design thinking die je op verschillende momenten doorheen je project kan toepassen. 

Melding die toont dat de Prototyping series binnenkort beschikbaar is

Inclusief design: Hoe zorg ik ervoor dat ik geen gebruikers uitsluit?  

Het is belangrijk om inclusief te werk te gaan, zeker als overheid. Je representeert tenslotte een divers publiek en je wil dat iedereen zich kan vinden in je design. Met inclusief design bekijk je jouw werk vanuit verschillende perspectieven. 

Melding die toont dat de Inclusief ontwerpen series binnenkort beschikbaar is

Design thinking: de praktijk 

Eenmaal je de basispilaren van design thinking onder de knie hebt, kan je deze methodiek toepassen op jouw project.  

In het Digital Playbook spreken we van drie soorten projecten: user experience, service design en digital strategy. Elk  project volgt een bepaalde structuur: opstarten, analyseren, ontwerpen en ten slotte implementeren. We lichten de verschillende projecttypes kort toe. 

User experience: Hoe moderniseer ik mijn website of applicatie? 

Op het meest concrete niveau draait een project rond één bepaald onderwerp, zoals een website, applicatie of intranet. Hier kan design thinking helpen om iteratief te werk te gaan en te vermijden dat je grote ontwikkelingskosten maakt voor een digitaal product dat niet beantwoordt aan de noden van de gebruikers. 

Melding die toont dat de User experience series binnenkort beschikbaar is

Service design: Hoe verbeter ik mijn dienstverlening?  

Als we een niveau hoger kijken, spreken we van service design. In een service design-project gaan we aan de slag met verschillende contactpunten die samen een dienst vormen voor je gebruiker. Dat kan het loket zijn, maar ook een notificatie via e-mail, een online applicatie … De back-officeprocessen zijn cruciaal om deze diensten te implementeren. 

Digitale strategie: Hoe stel ik een duurzame strategie op voor al mijn digitale kanalen?

Tot slot kan je design thinking ook toepassen voor een strategisch project. In plaats van ad-hoc beslissingen te nemen over je verschillende kanalen en diensten, kan een digitale strategie richting geven aan je organisatie. 

Meer weten? 

Alle tools en bijhorende video’s die in deze case aan bod kwamen, kan je terugvinden in de toolbox van het Digital Playbook. Bovendien vind je er ook heel wat andere inspirerende content, dus ga zeker eens een kijkje nemen.  

Ga je graag actief met je organisatie aan de slag? Dan hebben we goed nieuws, want het team van Digital Open biedt ook fysieke opleidingen en masterclasses aan. Daarin gaan we samen wat dieper in op alle verschillende methoden en passen we de tools en technieken in de praktijk toe. In deze trainingen leer je gelijkgezinden kennen uit andere organisaties en bouw je aan je creativiteit en zelfvertrouwen. Is dit iets voor jou? Vraag dan een opleiding op maat aan voor jouw team of organisatie via het contactformulier.

Participant(s)

Iason Foscolos
FOD BOSA

Publicatiedatum

Deze pagina delen