Tools

Fact-based persona

Persona’s helpen je om je beter in te leven in je gebruikers.

 • Starten
 • Analyseren
 • Ontwerpen
 • Implementeren

Doel

Een ‘persona’ is een fictieve maar realistische voorstelling van een gebruiker, die model staat voor een specifieke gebruikersgroep van een website, dienst of product. Bij een fact-based persona is het de bedoeling om de beschrijving van de persona zoveel mogelijk op basis van feiten te doen.

Als je voor al je belangrijke doelgroepen een persona hebt gemaakt, kun je deze gebruiken door voor elke beslissing na te gaan wat de impact hiervan zal zijn voor deze persona’s.

Voorbereiden

 • Je kunt de template reeds aanvullen afhankelijk van de scope van het project (bv: doelgroepen) en reeds verzamelde kennis.
 • Deze template kun je perfect gebruiken bij de opstart van je project, maar je kunt hem aanvullen en verbeteren doorheen het project.
 • Nodig de juiste stakeholders uit (mensen met kennis over reeds bestaande gebruikersinzichten, bv. eerstelijnsmedewerkers, ...)
Tool notes

Duur oefening
2 uur

Aantal mensen
2 tot 6 personen

Wat heb je nodig?

 • Whiteboard of flipchart
 • Post-its
 • Markers
ingevulde fiche van een persona waarop alle informatie wordt weergegeven
Voorbeeld: Opbouwen van een persona tijdens een project. Bronnen voor input: Toptaken en diepte-interviews

Uitvoeren

 1. Doelgroepen: Bepaal wat voor jou de belangrijkste gebruikersgroepen zijn waarvoor je graag een persona wilt maken. Meestal heb je hier al een goed idee over; indien niet zul je dit misschien eerst moeten onderzoeken. Let wel: maak niet te veel persona’s, meer dan 8 is moeilijk werkbaar in de praktijk.
 2. Kenmerken: Bepaal wat je zeker moet weten over je doelgroepen om je zo goed mogelijk in hun situatie in te leven. Denk aan noden, motivatie, ...
 3. Brainstorm: Noteer vervolgens wat je al weet (feiten!) over elk van je persona’s. Mogelijke bronnen hiervoor zijn eerder uitgevoerde gebruikersonderzoeken, website analytics, feedback van gebruikers (bv. via een service desk, ...). Vermijd dat je hier ongefundeerde informatie toevoegt.
 4. Bespreking: Breng nu alle informatie samen, bespreek ze in groep en vul de templates in voor elk persona.
 5. Aanvulling: Zijn er nog grote gaten in de informatie die je hebt? Heb je het gevoel dat je nog niet genoeg weet over je persona’s? Doe dan gericht onderzoek (bijvoorbeeld een gebruikerssurvey of een aantal interviews).

Verwerken

De persona’s die je nu gemaakt hebt, stellen je in staat om elke beslissing voor je ontwerp/product te beoordelen op basis van je persona’s. Neem elk van je persona’s erbij en denk na over hoe de beslissing hen impacteert en wat zij er waarschijnlijk van zullen vinden. Op deze manier wordt het makkelijker om de waarde in te schatten, een beslissing te nemen en prioritering aan te brengen.

Was deze informatie nuttig?

Deze pagina delen