Tools

Macht/belang-matrix

Als je weet wie je stakeholders zijn, kun je hen groeperen. Een hulpmiddel daarbij is deze handige matrix die "macht" en "belang" in twee assen onderbrengt.

 • Starten
 • Analyseren
 • Ontwerpen
 • Implementeren

Doel

Deze matrix helpt om je stakeholders beter te begrijpen en te bepalen hoe je deze best betrekt in je project. Idealiter betrek je stakeholders met veel belang in een co-creatie-traject zowel de beslissingsnemers met hoge macht als de eindgebruiker.

Voorbereiden

Deze oefening sluit perfect aan op de stakeholder map. Je kan de input van de stakeholder map gebruiken om een lijst van stakeholders voor te bereiden. Dit kan de organisator van de sessie op voorhand doen of in groep als eerste stap in de sessie.

Tool notes

Duur oefening
1 uur

Aantal mensen
2 tot 6 personen

Wat heb je nodig

 • Whiteboard of flipchart
 • Post-its
 • Markers
Macht/belang-matrix
Invullen matrix tijdens trainingsessie stakeholder management

Uitvoeren

 1. Verdeel de stakeholders tussen de verschillende deelnemers.
 2. Laat elke deelnemer één stakeholder plaatsen op de matrix en verklaar aan de groep waarom hij deze stakeholder op deze plaats zet. Het team bespreekt kort indien er leden niet helemaal akkoord gaan en gaat dan naar het volgend teamlid.
 3. De plaatsing is relatief, dus bekijk telkens goed of stakeholders die reeds werden opgehangen, verplaatst moeten worden.
 4. Bepaal voor elk kwadrant hoe je deze groep stakeholders het best betrekt. Enkele richtlijnen die je hier best toepast: voor hoge macht/hoog belang: betrek ze actief bij je project, voor hoge macht/laag belang: stel deze tevreden, voor lage macht/hoog belang: consulteer deze stakeholders en ten slotte voor lage macht/laag belang: informeer ze.

Verwerken

Je kunt deze stakeholder-matrix visualiseren in Powerpoint of een andere tool.

Was deze informatie nuttig?

Deze pagina delen