Tools

Onderzoeksplan voorbereiding

Dit drieluik helpt je om je gebruikersonderzoek voor te bereiden.

 • Starten
 • Analyseren
 • Ontwerpen
 • Implementeren

Doel

Deze tool helpt om bestaande kennis, hypotheses en vragen in kaart te brengen in co-creatie met de belangrijkste stakeholders om je gebruikersonderzoek voor te bereiden. Door feiten (zaken die we zeker weten), hypotheses (zaken die we vermoeden) en vragen (zaken die we willen weten) op te lijsten, kunnen we actief op zoek naar antwoorden om kennislacunes op te vullen.

Voorbereiden

 • Je kan de template reeds aanvullen afhankelijk van de scope van het project (bv: doelgroepen) en reeds verzamelde kennis.
 • Deze template kan je perfect gebruiken bij de opstart van je project maar aanvullen en verbeteren doorheen het project.
 • Nodig de juiste stakeholders uit (bv: mensen met kennis over reeds bestaand gebruikersinzichten)
Tool notes

Duur oefening
1 uur

Aantal mensen
2 tot 6 personen

Wat heb je nodig?

 • Whiteboard of flipchart
 • Post-its
 • Markers
overzicht van mogelijke onderzoeksvragen per deelnemersgroep
Voorbereiding van onderzoek tijdens een kick-off aan de hand van een online samenwerkingstool

Uitvoeren

 1. Onderzoeksdoelen: In welke fase bevindt het project zich? Start
  met het aanduiden op de tijdslijn. Lees vervolgens de voorbeeld
  onderzoeksdoelen per fase en stel in groep je onderzoeksdoel op
  (wat wil je bereiken met het gebruikersonderzoek)?
 2. Doelgroepen: Bepaal welke specifieke doelgroepen je (eventueel)
  wil betrekken in je onderzoek en schrijf deze aan de rechterkant.
 3. Brainstorm: Noteer vervolgens individueel wat je al weet (feiten) wat je
  denkt te weten (hypotheses) en wat je wil te weten komen (vragen) op
  post-it s.
 4. Bespreking: Bespreek de post-it s in groep en verplaats ze indien
  nodig, let vooral op bij vragen (is dit echt een vraag of heb ik hier al
  bepaalde aannames over, dan is het beter deze als hypthese te
  formuleren).
 5. Prioriteiten: Te veel mogelijke hypotheses en onderzoeksvragen
  opgelijst? Je kan overleggen welke vragen absoluut prioritair zijn
  (dit kan in een groepsdiscussie of aan de hand van stemmen
  gebeuren).

Verwerken

Je kan de input van deze oefening meenemen in een onderzoeksplan waar je de onderzoeksvragen en hypotheses oplijst per doelgroep en vervolgens beslist welke onderzoeksmethode geschikt is om de nodige antwoorden te verzamelen.

Was deze informatie nuttig?

Deze pagina delen