Playbook

Organisatiecultuur

Hoe een cultuur en competenties opbouwen waarin de mens centraal staat?

Het gaat erom de beginselen van mensgerichtheid in te bedden in de mentaliteit, het bestuur en de werking van de organisatie.

De mens centraal: wat betekent dat?

Je gebruikt mensgericht ontwerpen in al uw innovatie- en operationele activiteiten. Deze zijn afgestemd op individuele en maatschappelijke behoeften.

Als een organisatie die de mens centraal stelt, hecht je waarde aan:

  • Een duidelijk doel, gebaseerd op individuele, organisatorische en maatschappelijke behoeften en verwachtingen.
  • Empathie, die je gebruikt om de mensen die je dient goed te begrijpen.
  • Zorg, voor de ervaring van de diverse teams in de organisatie, jouw klanten en gebruikers.
  • Menselijke ervaringen, die vlot, zinvol en begrijpelijk zijn voor mensen.
  • Veerkracht, gebouwd door voortdurend te experimenteren, te herhalen en te leren, om het risico van innovatie te verminderen.
mevrouw voor en tabel met post it in de hand

Over wie hebben we het juist?

Je team

Je creëert een samenhangende sfeer waarin individuele teamleden zich kunnen uiten, kunnen samenwerken en zich kunnen ontplooien.

Je organisatie

Je stimuleert een op samenwerking gerichte, bevredigende omgeving, waar alle activiteiten op een menselijke schaal worden vormgegeven en medewerkers graag willen blijven.

Jouw partners en klanten

Je betrekt jouw partners, klanten of medewerkers op een participatieve en transparante manier.

De samenleving in zijn geheel

Je kijkt voortdurend naar de maatschappelijke behoeften om diensten aan te bieden die mensen laten gedijen.

twee vrouw voor en tabel met post it in de hand

Hoe kan je deze impact meten?

Sterke teams

Sterke teams betekent zowel op individueel niveau een hogere werknemersengagement en tevredenheid. Maar ook een verhoogde efficiëntie door vlotte samenwerking.

Vertrouwen van de samenleving

Tot slot dragen deze acties bij tot het dalen van problemen en klachten van burgers, het bereiken van meer burgers, minder fouten tijdens procedures en het algemeen vertrouwen in de overheidsdiensten.

Gevestigde organisatie

Investeren in mensgerichtheid zal voor retentie van top talent zorgen en de aantrekkelijk van nieuwe vacatures verhogen. Het draagt bij aan de zogenoemde “employee branding” van de organisatie.

Betrouwbare partner

Bovendien draagt mensgericht werken bij aan verhoogde klantentevredenheid and duurzame klantenrelaties. Tevredenheid bij partners en leveranciers zal ook toenemen. Je positie binnen een ecosysteem versterkt.

icône diversité

Praktisch: waar kan je ingrijpen?

Werkmethodologie

Een gedeelde werkmethode ontwikkelen op basis van mensgericht ontwerpen, waarbij nieuwe kwaliteitsnormen en rapportage-indicatoren voor producten en diensten worden vastgesteld, alsmede instrumenten om deze te verwezenlijken. Agile projectbeheer invoeren om experimenten aan te moedigen en risico's tot een minimum te beperken.

Medewerkers

Verwerk mensgerichte principes in de hele levenscyclus van werknemers (rekrutering, onboarding, prestatiemanagement en opleiding). Zorg ervoor dat iedereen in de organisatie periodieke opleidingen krijgt om de vaardigheden op het vlak van mensgericht ontwerpen te cultiveren en te ontwikkelen.

Samenwerking

Faciliteer samenwerking door co-creatieve methoden in te voeren, zowel met collega's als met externe partijen. Moedig medewerkers aan om inzichten te delen, maak deze toegankelijk in een gedeelde opslagplaats of in een verscheidenheid van vormen van kennisdeling. Bevorder de uitwisseling van feedback door specifieke rituelen in de teams in te voeren.

Participatie

Raadpleeg regelmatig klanten en gebruikers om hun feedback te verzamelen, aarzel niet om hen bij jouw projecten te betrekken. Zorg ervoor dat hun behoeften en verwachtingen bekend zijn en gedeeld worden in de organisatie, voor continue verbetering van het product/dienst aanbod.

Organisatie bewustzijn

Ervoor zorgen dat de visie en strategie van de organisatie goed worden gecommuniceerd en begrepen door alle werknemers. Communiceer duidelijk de rollen en verantwoordelijkheden in de organisatie, zodat iedereen weet tot wie zij zich kunnen richten.

Organisatie mindset & governance

Wijs duidelijk eigenaarschap en leiderschap toe voor de pijlers en activiteiten van mensgerichtheid binnen de organisatie. Ontwikkel een gedeelde, toekomstgerichte houding, waardeer experimenteren, impact, samenwerking.

Was deze informatie nuttig?