Playbook

Stakeholdermanagement

Hoe betrek ik alle stakeholders bij mijn project?

Bij een co-creatieve procedure is het belangrijk om alle actoren te betrekken zodat ze hun kennis delen. Om ervoor te zorgen dat hun bijdrage nuttig en doeltreffend voor het project is, moet je de sleutelpersonen kiezen die je wilt betrekken.

Wat is een stakeholder?

Wanneer we praten over stakeholders, dan kunnen we het hebben over actoren. Dat zijn personen die je dienstverlening of product kunnen gebruiken; personen die een belang hebben in je organisatie of ook personen voor wie het resultaat van je project van belang is.

Dit zijn enkele voorbeelden van stakeholders voor een projectteam van een overheidsinstantie:

  • de eindgebruikers, dit kunnen burgers of bedrijven zijn;
  • de managers van de instantie;
  • specifieke afdelingen binnen de instantie (van de afdeling informatica tot de afdeling communicatie);
  • andere regeringen of overheidsinstanties (bijvoorbeeld de gemeenschappen, Europa...);
  • externe organisaties of belangengroepen die kennis bezitten over het onderwerp en die een risico of een complicatie kunnen vormen.
Vrouw die een uitleg geeft en achter haar hangen enkele profielen van stakeholders die zijn uitgewerkt.

Waarom zou je investeren in stakeholdermanagement?

Onverwachte gevolgen beperken

De stakeholders betrekken kan zowel helpen om onverwachte en ongewenste gevolgen te beperken, als om ervoor te zorgen dat het resultaat wordt toegepast.

Een team dat zich buigt over enkele foto's die op tafel liggen.

Instemming en steun verzamelen

Stakeholders kunnen zeer goede ambassadeurs zijn. Hun steun en instemming verkrijgen is essentieel tijdens je gehele project.

Man die aan het werken is met legoblokjes

Een globaal overzicht van de noden verkrijgen

Het is belangrijk om te weten wie je stakeholders zijn om een globaal overzicht te krijgen van de verschillende actoren van het project en om hun interesses, waarden, meningen... af te bakenen.

Een vrouw schrijft iets op een whiteboard.

Wat is stakeholdermanagement?

Identificeren

Om te beginnen moet je op een exhaustieve manier alle instanties oplijsten die van belang kunnen zijn voor je project. Deze oefening voer je in groep uit, liefst voordat het project wordt gelanceerd.

Evalueren

Om ervoor te zorgen dat de bijdrage van de stakeholders nuttig en doeltreffend voor het project is, moet je de sleutelpersonen kiezen die je wilt betrekken, afhankelijk van de impact die ze zullen hebben op het project.

Definiëren

Bepaal de verschillende representatieve en uiteenlopende kenmerken van je stakeholders. Door profieltypes te bepalen kan elk van hen nader onderzocht worden om de beweegredenen en verwachtingen vast te stellen.

Plannen

Met de tool 'Stakeholder engagement plan' kun je een plan opstellen om te bepalen wanneer en in welke mate je iedere stakeholder wilt betrekken.

Engageren

De tools in ons playbook stellen verschillende manieren voor om je stakeholders tevreden te stellen, te informeren, te raadplegen of actief te betrekken.

Was deze informatie nuttig?