Tools

Swimlanes

De swimlanes-techniek helpt om processen uit te tekenen en te ontdekken wie er betrokken is bij elke stap.

  • Starten
  • Analyseren
  • Ontwerpen
  • Implementeren

Doel

Je wil een overzicht krijgen van de verschillende processen die gelijktijdig en achtereenvolgens plaatsvinden, hoe ze elkaar beïnvloeden, de taken die door de verschillende actoren worden gedeeld en de verdeling van de verantwoordelijkheden.

Voorbereiden

Je hebt kennis nodig over welke actoren betrokken zijn bij het proces en wat hun taken zijn. Dit kan je te weten komen door hen uit te nodigen voor de workshop of door het werkproces vooraf te bestuderen tijdens een veldstudie.

Tool notes

Duur oefening
2 tot 4 uur

Aantal mensen
4 tot 6 personen

Wat heb je nodig?

  • Whiteboard of flipchart
  • Post-its
  • Markers

Uitvoeren

  1. Bepaal de verschillende rollen en de belangrijkste stappen van het proces, bijvoorbeeld: informeren, adviseren, communiceren, opvolgen...
  2. Beschrijf voor elke rol, op post-its, de activiteiten die plaatsvinden. Je kunt hiervoor ook post-its in een andere kleur gebruiken om eventuele leemtes in het proces op te vullen.
  3. Verbind de activiteiten aan de hand van pijlen om de volgorde aan te geven.

Verwerken

Je kunt de swimlanes digitaliseren en verder uitwerken aan de hand van een online tool zoals draw.io.

Was deze informatie nuttig?

Deze pagina delen