Tools

User stories

Capteer de wensen en noden van je eindgebruiker. Zo hebben alle stakeholders doorheen het hele ontwikkeltraject een zicht op de waarde van je dienst voor de gebruiker.

 • Starten
 • Analyseren
 • Ontwerpen
 • Implementeren

Doel

Een user story verduidelijkt een functionaliteit vanuit het standpunt van een gebruiker. Het helpt om functionaliteiten op te splitsen in begrijpbare en realiseerbare doelen voor ontwikkeling en implementatie.
Zo hebben alle stakeholders tijdens het volledige traject eenzelfde begrip van de meerwaarde voor de eindgebruiker en de manier waarop dit gerealiseerd zal worden.

Voorbereiden

 • Leer je gebruiker kennen en verzamel informatie over hun verwachtingen. Dit kunnen de resultaten van interviews of observaties zijn, of persona's uit eerdere (gelijkaardige) oefeningen. Zo vermijd je veronderstellingen of aannames gebaseerd op je eigen persoonlijke noden en wensen.
 • Bepaal de overkoepelende gebruikersdoelen (ook wel ‘epics’ genoemd) die behaald moeten worden. Deze worden verder opgedeeld in user stories.
 • Plan feedbackmomenten in met interne stakeholders. Dit overleg is nodig om voldoende informatie en inzichten te verwerven en draagvlak te creëren.
Tool notes

Doel oefening

 • 1-4 uur

Aantal mensen

 • 1 persoon

Wat heb je nodig?
 

 • User story template (pdf)
 • Post-its
 • Markers
Afbeelding met verschillende kolommen en rijen waarin aspecten van verschillende sprints getoond worden.
Voorbeeld: opvolgen van de status van user stories in een digitale tool (Jira)

Uitvoeren

 1. Splits de overkoepelende gebruikersdoelen (‘epics’) op in kleinere en meer concrete gebruikerstaken (‘user stories’). Omschrijf het wie, wat, waarom van deze taken. Dit kan je formuleren als: “Als een soort gebruiker wil ik een taak uitvoeren zodat ik een doel bereik”. Gebruik hiervoor de template.
 2. Kijk na of iedere user story uniek, beknopt en duidelijk is. Indien de user story uit meerdere zinnen bestaat kan het nuttig zijn om deze in meerdere user stories te splitsen.
 3. Bepaal de acceptatiecriteria. Dit is de concrete uitwerking van de gebruikerstaak zoals ze gerealiseerd zal worden door het implementatieteam. Geef de context mee waarin de gebruiker zich bevindt (bijvoorbeeld welke stappen voordien doorlopen zijn), welke acties de gebruiker uitvoert en wat het resultaat van deze acties is.
 4. Breng alle user stories samen en duid voor elke user story het niveau van prioriteit aan. Dit kan je doen met de niveaus must, should, could en will not have. Probeer ook de workload in te schatten. Hierbij kan de input van interne stakeholders zeer nuttig zijn.
 5. Toets bij het team en de stakeholders af of alle stories voor hen begrijpbaar en haalbaar zijn.

Verwerken

Gebruik een digitale tool om alle user stories te documenteren en hun status op te volgen. Dit kan Jira zijn, maar ook Trello of Excel. Bespreek de finale user stories en bijhorende acceptatiecriteria met alle belanghebbenden. Hierdoor blijft iedereen up-to-date en zorg je voor een transparante manier van werken. Plan een sessie in om prioriteiten en de roadmap vast te leggen. Je kunt de lijst van user stories gebruiken als input voor een realistische roadmap. Optimaliseer de user stories op basis van de gebruikersfeedback die je tijdens het verdere ontwerp- en ontwikkelproces verzamelt.

Deze pagina delen