Tools

Value scoring table

Analyseer de haalbaarheid en impact van alle initiatieven binnen een project. Dit zorgt ervoor dat jullie energie gaat naar ideeën die een voldoende grote impact hebben.

 • Starten
 • Analyseren
 • Ontwerpen
 • Implementeren

Doel

Als je een dienst wil verbeteren, is er aan ideeën vaak geen gebrek. Maar waar start je?
We bepalen welke initiatieven de meeste toegevoegde waarde brengen en waar het groeipotentieel zit. Welke concepten en ideeën uit de pijplijn zijn voldoende concreet om aangepakt te worden? Welke concepten zouden veel inspanning vragen voor een beperkte impact?

Voorbereiden

Het is belangrijk om bij de value scoring de juiste mensen te betrekken: iemand die de (technische) inspanning kan beoordelen, iemand die de business value kan inschatten en iemand die de toegevoegde waarde voor de gebruikers kent.
Verzamel alle initiatieven en ideeën rond (de verbetering van) je dienst. Schrijf elk idee op een aparte post-it. Probeer grote initiatieven op te breken in kleinere projecten.

Tool notes

Duur oefening
2 uur

Aantal mensen
3 tot 10 personen

Wat heb je nodig

 • Whiteboard of flipchart
 • Post-its
 • Markers

Uitvoeren

 1. Hang de post-its met ideeën tegen de muur zodat iedereen een overzicht krijgt van de veelheid aan initiatieven.
 2. Gebruik de value scoring table template en ken aan elk idee high level de toegevoegde waarde voor de gebruiker en voor de dienst toe. Evalueer ook telkens de nodige inspanning om het idee te implementeren. Geef telkens een score van 0 tot 5 waarbij 5 een grote toegevoegde waarde of inspanning is.
 3. Neem de assen van de validatiematrix over op het whiteboard/vel papier. Combineer de impact voor de gebruiker en de dienst en vul de validatiematrix aan. Nu ken je de Quick Wins, Major Projects, Fill Ins en Thankless Tasks.
 4. Herpositioneer de post-its op basis van de invloed die de stakeholder heeft in het ecosysteem, hoe hoger de invloed, hoe dichter bij de kern.
 5. Teken nu de verschillende relaties of uitwisselingen tussen de stakeholders, vb. data, budgetten, diensten...

Verwerken

Quick Wins kunnen na goedkeuring soms meteen ontwikkeld worden. Major Projects moeten eerst een design- en analyse-fase doorlopen voordat ze geïmplementeerd worden. Hier is een duidelijke overdracht naar design en/of development noodzakelijk.
Thankless Tasks vragen op dit moment een te grote inspanning in verhouding tot de impact, deze ideeën worden dus voorlopig niet verder uitgewerkt. Fill Ins kosten niet veel inspanning maar brengen ook geen grote verandering teweeg. Deze ideeën kunnen geïmplementeerd worden als er tijd is, maar zijn geen prioriteit.
Nu je een overzicht hebt welke ideeën verder uitgewerkt worden, kun je een roadmap opstellen om de tijdslijn voor jouw dienst te visualiseren.

Was deze informatie nuttig?

Deze pagina delen