De FOD BOSA streeft ernaar haar websites toegankelijk te maken, overeenkomstig de Wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op Digital Open.

Nalevingsstatus

Deze website is gedeeltelijk toegankelijk. Non-conformiteiten en vrijstellingen staan hieronder vermeld.

Uw verklaring voorbereiden

Er is een interne toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een vereenvoudigde analyse. U kunt het verslag hier lezen: https://scan.accessibility.belgium.be/nl/report/2023/digitalopen.belgium.be_0

Niet-toegankelijke inhoud

  • Contrast : Zorg ervoor dat er een contrastverhouding van minstens 4,5:1 bestaat tussen de tekst (en tekst in beeldvorm) en de tekstachtergrond op 21 pagina's
  • Blokken omzeilen : Voeg een link toe aan de bovenkant van elke pagina om direct naar het hoofdgedeelte van de inhoud te gaan (2 pagina's)
  • Paginatitel : Geef een titel met behulp van het titelelement (23 pagina's)
  • Taal van de pagina : Gebruik van taalattributen in het html-element (23 pagina's)
  • Bij input : Zorg voor een verzendknop (1 pagina)
  • Parsen: Falen van het succescriterium 4.1.1 met betrekking tot de duplicatie van de waarden van het type ID (4 pagina's)
  • Naam, rol, waarde : Gebruik van formulierelementen en links

Voorgestelde alternatieven

-

Contactgegevens

Als je vragen of overwegingen hebt over de toegankelijkheid van onze site, kan je contact opnemen met de:

FOD Beleid en Ondersteuning
Simon Bolivarlaan 30, bus 1 WTC III 1000 Brussel info@bosa.fgov.be
+32 (0)2 740 74 74

Als er een probleem blijft, kan je onze klachtenprocedure volgen. Ben je het daarna niet eens met het antwoord van onze klachtendienst, dan kan je contact opnemen met de federale ombudsman:

Leuvensestraat 48 bus 6
1000 Brussel contact@mediateurfederal.be
Website van de federale ombudsman

Verbeteringsplan

De verschillende aanpassingen die nodig zijn om de fouten te corrigeren, zullen binnen 6 maanden na deze aangifte worden uitgevoerd. Daarna zal een nieuwe verklaring worden opgesteld.

Deze verklaring is op 24/03/2023 opgesteld en op de 09/10/2023 bijgewerkt.