De FOD BOSA streeft ernaar haar websites toegankelijk te maken, overeenkomstig de Wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op Digital Open.

Nalevingsstatus

Automatische tests en een interne validatie hebben geen afwijkingen gevonden tegenover de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA. We blijven op elk moment streven naar volledige toegankelijkheid en zullen met het oog hierop verificaties blijven doen.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 27/11/2019.
Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld met behulp van een toegankelijkheidsverklaring-generator, op basis van een automatische toegankelijkheidsmeting via deze testing tool en met advies en ondersteuning van het Digital Citizen Interactions & Accessibility team van FOD BOSA.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 27/11/2019.

Feedback en contactgegevens

Indien u opmerkingen heeft, of over informatie beschikt die voor deze website van toepassing zijn. Kan u steeds contact opnemen met de FOD BOSA.

Handhavingsprocedure

Deze handhavingsprocedure is beschikbaar in geval van een onbevredigend antwoord op de melding of het verzoek aan de verantwoordelijke organisatie via het hierboven beschreven feedback-mechanisme.

U kan hiervoor de federale ombudsman contacteren:
Website Federale Ombudsman
contact@federaalombudsman.be
Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel

Verbeteringsplan

De gedetecteerde toegankelijkheidsproblemen zullen gemeld worden aan de leverancier van de website en oplossingen worden uitgewerkt voor de volgende update van de toepassing. Deze toegankelijkheidsverklaring zal na deze update aangepast worden.