Tools

Ideale toekomst

Als alles mogelijk was, wat zou dan de ideale omgeving zijn voor elk type gebruiker? De ideale toekomst helpt je deze dromen in kaart te brengen.

  • Starten
  • Analyseren
  • Ontwerpen
  • Implementeren

Doel

De ideale toekomst voor elke gebruiker of groep van gebruikers definiëren, helpt om je in te leven in hun context en te denken vanuit hun perspectief. Dit maakt het makkelijker om te begrijpen hoe je product of dienst op verschillende niveaus zou kunnen veranderen en welke positieve gevolgen dit zou hebben. Deze tool helpt ook tijdens de volgende stappen in het project rekening te blijven houden met de doelstellingen van elke gebruiker.

Voorbereiden

Idealiter hebben de deelnemers aan je workshop een goede kennis van de gebruikers en hun wensen. Je kunt bij aanvang van de workshop ook best de resultaten van het veldonderzoek presenteren, zodat de deelnemers zich een goed beeld vormen van de wensen, drijfveren, noden en barrières van de gebruikers.

Tool notes

Duur oefening
1 uur

Aantal mensen
3 tot 10 personen

Wat heb je nodig?

  • Post-its
  • Markers

Uitvoeren

  1. Gebruik één Ideale toekomstposter per gebruiker of gebruikersgroep en schrijf hun profiel in het midden. b.v. museumbezoekers
  2. Beschrijf op post-its wat de toekomstige gebruiker(s) zou(den) kunnen voelen, zien, zeggen, doen en horen als hun product of dienst positief verandert. Je kunt bijvoorbeeld citaten gebruiken, emoties beschrijven, radicale veranderingen aangeven.

Verwerken

Bestudeer de ideale toekomsten van de verschillende teams en bepaal aan de hand hiervan de doelen/vereisten voor je project. Deze kunnen te maken hebben met je product, dienst, organisatie of zelfs met randvoorwaarden buiten je organisatie. 

Was deze informatie nuttig?

Deze pagina delen